کتاب نکات طلایی حقوقی برای مهندسین ناظر

همکاران مهندس ناظر همواره دچار کمبود اطلاعات برای گزارش نویسی مناسب هستند. باتوجه باتجربه سال‌ها کار اجرایی ،مطالعه و تحقیق انجام گرفته در این مهم، تمامی ضعف های همکاران برای تهیه گزارش های مناسب را شناسایی و با دسته‌بندی مناسبی در این کتاب ارائه کردیم.
تضمین میکنیم پس از مطالعه‌این کتاب، ریسک های همکاران مهندس به حداقل خواهد رسید.

نظر به مسئولیت خطیر مهندسین ناظر و عدم اطلاع ایشان از مسائل حقوقی و مسئولیت های مدنی و قراردادی، شاهد آن هستیم که بعضا با انجام تکالیف قانونی و قراردادی خود نمی توانند در مراجع قضایی و شبه قضایی از خود دفاع نمایند و این امر مولفین را بر آن داشت تا با تکیه بر دانش و تجربه ی حقوق مهندسی، ضمن بیان مسائل رسیدگی دادرسی، حقوقی،کیفری، انضباطی اطلاعات مفید و کاربردی را به جامعه مهندسی ارائه نمایند تا به نحو شایسته با شناخت تکالیف و وظایف، از حقوق حقه خود دفاع نمایند.

Auhor: Dr.Saeid.Fotoohi Dr.Morteza.Davoodi

همکاران البرزی که می‌خواند به صورت حضوری خرید کتاب را انجام دهند می‌توانند در روزهای زوج ساعات اداری به آدرس شرکت، دفتر کرج مراجعه نمایند.

طراحی و نظارت

طراحی و نظارت بهینه و مدرن و کلاسیک ساختمان ها و ویلا ها
شامل معماری، سازه، برق و مکانیک

بازرسی جوش

آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن و بازرسی جوش:
شامل کنترل های غیر مخرب جوش از جمله PT,VT,MT,UT,RT